Silifke

Hasta Hakları

e-Posta Yazdır PDF

 

Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanarak 01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "HASTA HAKLARI" yönetmeliğini kısaca özetlersek;

Sağlık Hizmetinden Faydalanma Hakkı
 • Adalet ve Hakkaniyete uygun olarak Faydalanma
 • Bilgi isteme
 • Sağlık kuruluşu seçme ve değiştirme
 • Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
 • Öncelik sırasının belirlenmesini isteme
 • Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım
 • Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı
 • Ötenazi yasağı
 • Tıbbi özen gösterilmesi

Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

 • Genel olarak bilgi isteme
 • Kayıtları inceleme
 • Kayıtların düzeltilmesini isteme
 • Bilgi vermenin usulü
 • Bilgi verilmesi caiz olmayan ve tedbir alınması gereken haller
 • Bilgi verilmesini yasaklama
Hasta haklarının korunması
 • Mahremiyetine saygı gösterilmesi
 • Rızası olmadan tıbbi ameliyeye tabi tutulmama
 • Bilgilerin gizli tutulması


Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

 • Hastanın rızası ve izin
 • Tedaviyi reddetme ve durdurma
 • Küçüğün veya mahcuzun tıbbi müdahaleye iştiraki
 • Alışılmış olmayan tedavi usullerinin uygulanması
 • Rızanın şekli ve geçerliliği
 • Organ ve doku alınmasında rıza
 • Aile planlaması hizmetleri ve gebeliğin sona erdirilmesi
 • Rızanın kapsamı

Tıbbi Araştırmalar
 • Tıbbi araştırmalarda rıza
 • Gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi
 • Rıza alınmasının usulü ve şekli
 • Küçüklerin ve mümeyyiz olmayanların durumu
 • İlaç ve terkiplerin araştırma amacıyla kullanımı
 
  Diğer Haklar
 • Güvenliğin Sağlanması
 • Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma
 • İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret
 • Refakatçi bulundurma
 • Hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi
 

Sorumluluk ve Hukuki Korunma Yolları

 • Müracaat, şikayet ve dava hakkı
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumluluğu
 • Devlet memuru ve diğer kamu görevlisi personelin sorumluluğu 
 • Kamu personelinin sorumluluğu tespit usulü
 • Kamu personeli hakkın müeyyideler
 • Kamu görevlisi olmayan personelin sorumluluğu
 
Buradasınız: Ana Sayfa

İletişim

Harita da görmek için buraya tıklayınız.
 • Tel: +90 (324) 712 03 33
 • Fax: +90 (324) 712 09 99
 • Email: info@silifkediyaliz.com.tr
 • Adres:Göksu Mah.Atatürk Bulvarı.Ceylaner Apt.Zemin Kat No:103/A Silifke/Mersin/TÜRKİYE